Få 12 gratis tips
Få 12 gratis tips

OM MEG

Hei! Jeg er Cathrine

En evig student, en formidler og en veileder. Jeg er nysgjerrigsøkende og stort sett full av energi. Jeg elsker ny kunnskap. Sitter ofte med ei ny bok eller leser om ny forskning. Jeg er terapeut og brenner for å bistå andre på veien til å klekke ut gode løsninger for helsa - løsninger som har fokus på å finne opprinnelig årsak til symptomer og å bistå den enkelte i å forstå hva kroppen kommuniserer om og på hvilken måte den sier ifra om sine behov.

Jeg er her for å sanke inn og knytte sammen kunnskapen som finnes der ute. Kunnskap og viten fra dedikerte sjeler som er fantastisk dyktige innen sine felt. Jeg innhentersammenlignerskaper meg et overblikk og binder sammen alt til en helhet. Deretter videreformidler jeg kunnskapen på en forståelig måte for alle. 

Noen har en gang sagt at jeg er som et levende bibliotek. Og min misjon og oppgave denne gang, er å bistå andre til å skape endringer i livet

Endring handler om å iverksette kunnskap ut i handling. Det er det jeg gjør - det jeg er best på. 

Kroppen vår har til alle tider formidlet til oss hva den trenger for å fungere best mulig - og opp igjennom tiden har tro, overbevisning, forsknings-resultater og trender spilt sine roller slik at vi har glemt å lytte innover i oss selv! Jeg er her for å minne deg på det kroppen din allerede vet - som vil komme deg garantert til nytte og glede. Det er en kjent sak at det tar 30 år fra ny forskning er oppdaget, til at andre får høre om den. Det trenger ikke ta så lang tid! Vi har mye å vinne på å følge med i utviklingen.

Jeg er en brobygger, jeg står på to ulike bein - det ene i den vitenskapelige verden, det andre i den spirituelle verden


​Jeg startet livet mitt med å føle meg annerledes fordi jeg så og hørte ting som det viste seg ikke alle gjorde. Disse evnene ble bevisst fortrengt i mange år og kom bare til syne i helt spesielle situasjoner. I et forsøk på å være som "alle andre", gikk jeg befalsskolen og har 4 fantastiske år bak meg som befal i hæren. Videre ønsket jeg å følge i pappas fotspor og utdannet meg til sivilingeniør på NTH, -med det formål å redde verden fra forurensning. 

Da jeg ble mamma våknet min andre fot til live for fullt. Gutta ble katalysatorer som vekket intuisjonen min opp fra dvalen igjen. Det ble nye utdanninger, nytt fokus og siden har CV`n blitt lengre. Jeg har stor interesse, et brennende engasjement og en indre viten om at dette er min vei.

Min siste utdanning var ved Whole Health Medicine Institute i San Francisco. 18 leger fra hele verden og jeg den eneste fra Europa, jobbet sammen for å finne muligheter for å bistå andre til å se hvor viktig det er å benytte begge beina for å løse helse-utfordringene i samfunnet i dag. Mitt fokus er å lære andre at dersom du ser på deg som en HELHET, søker å forstå og oppnå BALANSE og går inn for å skaffe deg OVERBLIKK over livet, da kommer du i mål med det meste!

Placeholder Image

Det ble ikke doktorskolen på meg - noe jeg er glad for i dag

Jeg trives ikke i firkanta bokser. Jeg er helt avhengig av å skape meg overblikk over situasjonen for å se løsningen.

Derfor har jeg skaffet med et solid ståsted innen både Vestlig- og Østlig medisin (Tradisjonell kinesisk medisin). I tillegg søker jeg i Kvantemedisin, i Metafysisk medisin, i Funksjonell medisin og i Energimedisin etter forklaringer, forskning og erfaringer som er gjort av spesialister innen sine felt. Det er et hav av fantastisk informasjon og det er synd at denne ikke kommer like godt frem slik som den vestlige medisinen gjør. 

Vestlig medisin er magisk i akutte tilfeller - mang et liv er reddet. I dag øker behovet for å finne løsninger på kroniske plager og sykdommer, her har det vist seg at den vestlige medisinen alene ikke strekker til. Vi må søke bredere og se lengre! Jeg er en brobygger og jeg formidler til den som er klar for å lytte. 

Placeholder Image

Min Utdanning

2018 - 2019       Whole Health Medicine Institute, San Francisco, Helhetsmedisin v/Dr. Lissa Rankin

2014                  Ernæringsmikroskopist-utdanning, Blodmikroskopering/kostholdsrådgiver

2006 - 2011       Akupunkturhøgskolen, Oslo, Bachelor i akupunktur, inkl.grunn- og mellomfag medisin (Nå: Høyskolen Kristiania)

                         Bacheloroppgave;  ” Kommunikasjon og samhandling mellom akupunktør og pasient”, karakter: A

2006 - 2008     Encefalon Høgskole i grunnmedisin, Oslo, Grunnfag og Mellomfag Medisin, 1-års-studium i Funksjonell anatomi                                       og fysiologi

2004 - 2006      Fotsoneterapeut, Den norske alternative helseskole

2001 - 2003       Sivilingeniør i Industriell Økologi, NTH (NTNU)

1996 - 1999        Høgskoleingeniør i miljøteknologi, Høgskolen i Agder, avd. for teknikk, HiA

1995 - 1996        Examen philosophicum, samt div. eksamener i sosiologi, psykologi og idrett, ved NTNU

1992 - 1993        Offiser fra Befalsskolen for infanteriet i Trøndelag, BSIT

1991 - 1992        Trondheim Private Gymnas inkludert et år med aktiv trening, styrkeløft

1988 - 1991        Trondheim Katedralskole, Naturfaglinje

KURS; Mange! Dorn-metoden / Reconnective Healing v/Dr. E.Pearl / Klassisk svensk massasje / ++

Min Erfaring

2017 - 2019            Karriereveileder ved Escala

2017 - 2018            Logistikkoperatør St.Olavs Hospital

2007 -                    Etablerte Stjernklinikken, Grûnder, Helse- og Livsveileder, terapeut, selvstendig næringsdrivende, foredragsholder,                                   kursholder

2007 – 2008          Soneterapeut,  Alternativ Behandlingsklinikk på Stjørdal

2006 - 2007           Salgssjef, Systemhus Trondheim AS

1999 – 2002           Avdelingsingeniør Teknisk sektor, grunnerverv, Skedsmo kommune

1994 – 1995            Troppsjef, ansatt som løytnant v/Utd. Avd. Åsegarden, Harstad

1994                       Instruktør i mekanisert tropp, ansatt som fenrik v/KPA/BN3/BRIG N

1993                        Instruktør i tropp, ansatt som sersjant v/KPE/IØ1, Sessvollmoen

Powered by Kajabi